Tools

Greek Lyric

214C = S 476 S. L. G. P. Colon. inv. 8 (Z. P. E. 13, 1974, 214)

] . . εδα[ ] ποδανα[ ἀ]γέρωχος Ἄ[θις ]αν χαριεσσα[ 5 ] ἔχοισα θῦμο[ν ]αλα . [ κ] κοτάλων ψ[όφ- ] δυωνύμο[ισι

Epigrammata

157D. Anth. Pal. 6. 269

ὡς Σαπφοῦς· παῖδες, ἄφωνος ἐοῖσα ποτεννέπω αἴ τις ἔρηται, φωνὰν ἀκαμάταν κατθεμένα πρὸ ποδῶν· Αἰθοπίᾳ με κόρᾳ Λατοῦς ἀνέθηκεν Ἀρίστα ἁ Ἑρμοκλείδα τῶ Σαϋναϊάδα, 5σὰ πρόπολος, δέσποινα γυναικῶν· ᾇ σὺ χαρεῖσα πρόφρων ἁμετέραν εὐκλέισον γενεάν.

cf. Sud. E 3540 (ii 454 Adler) (v. 6)

1 Page: τετ᾿ ἐννέπω cod. P

158D. Anth. Pal. 7. 489 (Plan.)

Σαπφοῦς· Τιμάδος ἅδε κόνις, τὰν δὴ πρὸ γάμοιο θανοῦσαν δέξατο Φερσεφόνας κυάνεος θάλαμος· ἇς καὶ ἀποφθιμένας πᾶσαι νεοθᾶγι σιδάρῳ ἅλικες ἱμερτὰν κρατὸς ἔθεντο κόμαν.

159D. Anth. Pal. 7. 505 (Plan.)

Σαπφοῦς; τῷ γριπεῖ Πελάγωνι πατὴρ ἐπέθηκε Μενίσκος κύρτον καὶ κώπαν, μνᾶμα κακοζοΐας.

1 ἀνέθηκε Plan.

204

Sappho

214C Cologne papyrus (2nd c. a.d.)

. . . proud 1 (Atthis) 2 . . . charming . . . with . . . mind . . . chamber . . . and the sound of castanets . . . hateful . . .

Epigrams

157D. Palatine Anthology

Ascribed to Sappho 1

Children, although I am voiceless I answer, if anyone ask, since I have had a tireless voice 2 set at my feet: ‘Arista, daughter of Hermoclides son of Saunaiadas, dedicated me to Aethopia, 3 daughter of Leto. She is your attendant, queen of women: rejoice in her 4 and graciously honour our family.’

158D. Palatine Anthology

Sappho

This is the dust of Timas. She died before her marriage and was received by the dark chamber of Persephone. On her death all her companions took the lovely hair from their heads with newly-sharpened steel.

159D. Palatine Anthology

Sappho

On the tomb of Pelagon the fisherman Meniscus, his father, placed his basket and his oar, memorials of his sorry life.

205
DOI: 10.4159/DLCL.sappho-fragments.1982