Menander Rhetor, Dionysius of Halicarnassus, Menander Rhetor. Dionysius of Halicarnassus, Ars Rhetorica

LCL 539: 462-463

Tools

PROPER NAMES IN [DH]

 • Ionia, 6.2
 • Ionian race, 6.2
 • Isocrates, 1.8, 5.1, 6.1
 • Lysias, 6.1
 • Menelaus, 2.5
 • Muses, 1.1 (3x)
 • Naucrates, 6.1
 • Nestor, 3.4, 6.5
 • Nicostratus, 2.9
 • Olorus (father of Thucydides), 6.1
 • Olympia, 7.1
 • Olympian Zeus, 1.2
 • Olympic games, 1.2
 • Paeanian (Demosthenes), 6.1
 • Peleus, 2.5
 • Phocion, 3.4
 • Plato, 1.1, 3.1, 6.2, 6.3, 6.6
 • Poseidon, 1.6
 • Pythian (epithet of Apollo), 6.2. See also Apollo
 • Pytho (Delphi), 1.2, 7.1
 • Romans, 5.3
 • Salamis, 6.2 (2x)
 • Sappho, 4.1
 • Themistocles, 3.4, 5.3
 • Thetis, 2.5
 • Thucydides, 6.3, 6.4, 7.5
 • Tithonus, 6.5
 • Tydeus, 3.5
 • Xenophon, 2.9
 • Zeus, 1.2 (3x), 1.6, 2.2 (2x)
 • Zygia (epithet of Hera), 2.2
462

PROPER NAMES IN [DH]

MAPS

463